چرا ديكتاتور آفريقا؟

چرا ديكتاتور آفريقا؟ داستان مراسم تحليف شيخ حسن روحانی هنوز تموم نشده!

0
79

چرا ديكتاتور آفريقا؟

داستان مراسم تحليف شيخ حسن روحانی هنوز تموم نشده!

اين يكی سوال كرده: كدوم ديكتاتوری ميزبان ديكتاتور آفريقا بود؟

جواب: بزرگترين مردم‌سالاری دينی؟! كره زمين!!!

علي ربيعی شكنجه‌گر و سربازجوی معروف دهه شصت، جيك تو جيك طرفه!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here