كابينه هولناك!!! اين اسمی است كه خود اصلاح‌طلبان به كابينه روحانی داده‌اند.

كابينه هولناك!!! اين اسمی است كه خود اصلاح‌طلبان به كابينه روحانی داده‌اند.

0
43

كابينه هولناك!!!

اين اسمی است كه خود اصلاح‌طلبان به كابينه روحانی داده‌اند.

اولا: هولناك‌ترش ديگر چيست؟

ثانيا: اونهمه بگير و ببند برای ”هولناك“ بود؟

ثالثا: هنوز پاسدار شريعتمداری دهن باز نكرده كه توصيفات اونو از كابينه بشنويم!!!

رابعا: وقتی خودشون اينطوری ميگن، ببين مردم چی ميگن!؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here