بايد مجازات مؤثرتری جايگزين اعدام بشه!

بايد مجازات مؤثرتری جايگزين اعدام بشه! اينو اژه‌ای گفته! يكي بگه منظورش چيه؟

0
43

بايد مجازات مؤثرتری جايگزين اعدام بشه!

اينو اژه‌ای گفته! يكي بگه منظورش چيه؟

يعني مثلا چی جانشين اعدام بشه؟ شكنجه تا مرگ؟

مثله كردن؟ از كوه پايين انداختن؟!!! يا…

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here