اژه‌اي: قرارداد توتال مشكلي نداره.

0
24

اژه‌اي: قرارداد توتال مشكلي نداره.

خامنه‌اي گفت يا اژه‌اي؟

حسين شريعتمداري خبرداره يانه؟

تكليف حرفهايي كه تاحال در بارة اين قرارداد زده شد، چي ميشه؟

اين حكم حكومتي هم چه خاصيت‌هايي داره واله!؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here