سوال چهارجوابی

0
34

سوال چهارجوابي

رابطة سپاه قدس با وزارت خارجه:

رابطة پدر و فرزند

رابطة ارباب و نوكر

رابطة مريد و مراد

رابطة سگ زرد و شغال

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here