خنده دارترین تحلیلهای سیاسی از وضعیت خامنه ای و روحانی و سلفی بگیران مجلس در چهارراه استراتژیک

0
347

خنده دارترین و جنجالی ترین راهکارها و تحلیلهای استراتژیکی برای خامنه ای و روحانی و نمایندگان مجلس که با موگرینی سلفی گرفته اند در چهارراه استراتژیک این هفته

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here