روز تحلیف برای روحانی

جشن بود و فضای عرفانی !

بود یک روز خوب و شیرینی

در کنار مادام «موگیرینی»

صحن مجلس نمایش وحدت

بین صدها قبیله و ملت

انزوای نظام بشد باطل

جای آن احترام ، شد حاصل

از تمام قبائلُ دنیا

کدخدایی نشسته بود آنجا

همه مجذوب ریش و عمامه

جذب نفت و دلارشان شامّه

چون به پایان رسید آن «تحلیف »

همه خوشنود ز رفع آن تکلیف

وکلای نشسته در مجلس

مؤمن و برگزیده و مخلص

ناگهان با موبایل خود حاضر

دیگران در کنارشان ناظر

هرکدام با ادا و با اطوار

می نمود سعی و کوشش بسیار

تا بگیرد با «مادام »یک عکس

نیست جایز در این زمینه مکث

از سر و کول و همدگر بالا

می برفتند جمعی از وکلا

یادگاری کنار آن حضرت

موهبت بود و باعث شهرت

عکس سلفی کنار «فدریکا»

تیر باشد به چشم امریکا

سیل عکاس به سوی شخص وزیر

سوژه را گیج کرد و غافلگیر

این عمل سوژهٔ محافل شد

دین وایمان خفیف و نازل شد

گفت شیخی که این چه رسوایی است

این نه زیبنده چنین جایی است

عکس سلفی نشان ذلت بود

این عمل «سلفی حقارت »‌ بود

بازتابش فقط فضاحت بود

توسری خوردن ولایت بود

۱۷ مرداد ۹۶ – گودرز

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here