در نظام ”نامردها“

كابينة مردانه، مجلس مردانه، ديكتاتوري مردانه،…

قابل توجه خانم‌هايي كه راي دادند

البته اگر راي دادند!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here