نگاهي بيانگر اوج همدلي و مدارا و اتحاد بين جناح هاي مختلف حکومت آخوندی

0
85

📌🎥 نگاهي بيانگر اوج همدلي و مدارا و اتحاد بين جناح هاي مختلف حکومت آخوندی ❗️😜😜😏

✅اين دژمن ها الکي راه ميرن ميگن بین جناح ها سگ دعوا و گيس کشيه!!😡😒😎

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here