سلاح ما، راي مردم است

سلاحي كه بدون امضاي آخوند ارشد نظام يه پاپاسي ارزش نداره و حتي مشقي هم نمي تونه شليك كنه!

سلاحي كه به قول خميني، بدون امضاي رهبر، طاغوته و كفره و از اينجور چيزا!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here