🏮انا للله و انا الیه راجعون

با نهایت تاثر و تالم تحریم دوست، برادر، همرزم، همدم و عزیز دل امان

مرحوم معذور مختوم سپاه پاسداران فرزند دجال اعظم

را به اطلاع عموم میرسانیم 😢😭😉

📯به همین مناسبت مجلس یادبودی در خور شان مرحوم روز جمعه 11/8/1396 از ساعت 6 الی 7 صبح در ساختمان علوی واقع در نیویورک خیابان پنجم برگزار میگردد

حضور شما سروران باعث شادی روح آن مرحوم بدبخت و تسلی خاطر بازماندن نایاکی خواهد شد

از طرف خانواده های داغدار :تریتا پارسی، بی بی سی فارسی، علیزاده و …

🔖انجمن ماله کشان برون مرزی ولایت

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here