تهران در محاصرة ”موش نروژي“

جديدا اسم آخوند و پاسدار شده موش نروژی؟!

50 ميليون موش نروژی در تهران!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here