0
33

اونهمه تيرخلاص براي اينهمه سردوشي؟

پاسدار مسعود جزايري سربازجو و شكنجه‌گر دهة 60

تيرخلاص زن و طناب كش اعدام

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here