خصوصي سازي عقيم ماند؟!

0
39

خصوصي سازي عقيم ماند؟!

يا همه‌اشو سپاه پاسداران بالا كشيد؟!

وقتي پاسدار اعتدالي ميخواد پاسدار اصولگرا رو افشا كنه اينطوري حرف ميزنه!

خصوصي سازي در ايران يعني تقديم ثروت ملي به سپاه و بسيج!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here