📣 بازتاب خبر #آزاده_نامداري در روزنامه های سوئیس 😎😐

دیروز مبلغ حجاب 😜

و

امروز مبلغ دورویی آخوندی 😏

💢تیتر: دوگانگی اخلاقی (دورویی)

⭕️پیک نیک ستاره ایرانی در سوئیس جنجالی شد

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here