يه فيلم تكراري و خسته كننده!

همه به سيم آخر مي زنن اما آخرش؟

نه دزد 300 ميلياردي دستگير ميشه

نه احمدي نژاد بيشتر از كوپنش افشاگري مي كنه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here