فضاحت كار، به روزنامه‌هاي حكومتي هم كشيد!!!

آدم‌فروشي در نظام مقدس خامنه‌اي

برده‌فروشي و فساد در نظام آخوندها توي روز روشن

جلوي چشم ملت!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here