رهبر معظم! در اولين نطقش پس از تصويب تحريم‌ها از همه چي گفت جز تحريم‌ها!!!

0
27

رهبر معظم! در اولين نطقش پس از تصويب تحريم‌ها از همه چي گفت جز تحريم‌ها!!!

براش بي اهميته (تا قطعنامه دونشون پاره شه) !

براش اونقدر اهميت داره كه نگو!!

ازترس، نفسش بند اومده!!!

داره سبك سنگين ميكنه چي بگه!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here