ملاخور شدن تهران پس انداز‌های مردمو بانك‌های دولتی و پاسداران خورده‌اند

پس انداز‌های مردمو بانك‌های دولتی و پاسداران خورده‌اند تهرانم روی پس اندازها!!!

0
44

ملاخور شدن تهران

پس انداز‌های مردمو بانك‌های دولتی و پاسداران خورده‌اند

تهرانم روی پس اندازها!!!

تهران به عنوان پيش غذای آخوندها

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here