همه راه‌ها به رم ختم ميشن!

همة قرارداد‌هاي نفتي زيرنظر آقاست

نفت، با نظر آقاست!

اتمي و برجام زيرنظر آقاست!

يعني همة قراردادهاي IPC و FATF هم با نظر علي خامنه‌اي بوده!

همة راه‌ها به رم و همة پول‌ها به جيب لبادة سيدعلي سرازير ميشه!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here