جايي كه آخوندها حاكمن

0
34

جايي كه آخوندها حاكمن

پروفسور؟ كيلويي چند؟

ميرزاخاني‌هاي فراواني داريم كه بايد كشف شوند!

به اكتشافات!!! نياز نيست

كف خيابونها رو نگاه كن پر ميرزاخانيه!

توي زندونها رو نگاه كن، اونجا هم هست!

انگار دنبال كشف طلا توي آلاسكاست!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here