📸 اينم تصويري از يه زن ايده آل مورد پسند سيستم آخوندی در گردهمايي حجاب و عفاف استان سمنان ! 🙄😐😂👀

🚷خواهرم، #پتو مصونيت است نه محدوديت! 😏😜😒

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here