عاقا ی سوال برا من پیش اومده.

0
43

عاقا ی سوال برا من پیش اومده.🤔
حالا کاری نداریم ب گرونی و ارزونی.😝

کاری نداریم ک چیپسا همش شده باد.😒

کاری نداریم ک لواشکا نازک شده.😔

کاری نداریم ک دوغا همش شده آب.😔😔😔
سوال من اینه ک اینا چطوری تخم مرغا رو کوچیک کردن🤔🤔🤔😂😂😂😂😂

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here