آیا می دانستید حتی یک رئیس جمهور هم در تاریخ نبوده که با خامنه ای مشکل نداشته باشه؟!
“کلوپ رئیس جمهورهای مغضوب”

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here