زنگنه به عوامل باند رقيب توی مجلس گفته خب اگه با سرمايه گذاری خارجی

0
47

زنگنه به عوامل باند رقيب توی مجلس گفته خب اگه با سرمايه گذاري خارجی مخالفيد، رك و پوست كنده بگيد مخالفيم!

سكوت حضار!!!

نتيجه گيری با نٌظار !

نٌظار جمع درهم و برهم همون ناظر = ناظرانه

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here