شتر حصر در يك قدمي خونهاحمدی نژاد

0
47

شتر حصر در يك قدمی خونه احمدي‌نژاد

بعد از بقايی، مونده فقط خود احمدی نژادو بگيرن!

بقايی دست راست احمدی نژاد بازداشت شد

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here