داستان بامزه آب خوردن مردم توی هرمزگان

0
51

داستان بامزه آب خوردن مردم توي هرمزگان

آبفا ميگه: آب هرمزگان بدبوئه! بد مزه‌است! بدرنگه! خلاصه حال آدمو بهم ميزنه، اما سالمه!!!

آب خوردن خامنه‌اي هم همينطوريه!؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here