جهانگيري گفته: ”فساد“ و ” رانت “ مانع شكل‌گيري بخش‌خصوصي

0
42

جهانگيري گفته: ”فساد“ و ” رانت “ مانع شكل‌گيري بخش‌خصوصي

واقعيه!

اگه جرات داشت و منافعش اجازه مي داد و خودش توي اين هولدينگ‌ها سهم نداشت بايد مي گفت: سپاه و خامنه‌اي مانع شكل‌گيري بخش خصوصي هستند!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here