ديوار مروت و همبستگي مردمي در غياب مروت حكومتي

0
36

ديوار مروت و همبستگي مردمي

وقتي مردم به سد بي مروتي آخوندها برخوردند، خودشون دست به كار شدند

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here