آخونده گفت: ما دچار سقوط اخلاقي شديم اي خدا

0
27

 خبر بزرگ

 يه آخوند اعتراف كرد كه نظامشون دچار سقوط اخلاقي شده

   اين حرفيه كه ملت از همون سال اول انقلاب به خميني مي گفت كه يكي يكي ميزد زير قول‌هاش

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here