آب امنيتي مي شود!

0
40

آب امنيتي مي شود!

يعني مسالة آب، يك مسالة امنيتي مي شود!

يعني مسالة آب وارد حوزة امنيت كشور شده و از اين پس توسط وزارتخونه‌اي كه مسؤل رتق و فتق امور امنيتي كشوره، مديريت ميشه!

خب از فردا بايد منتظر شيم كلة ظهر از در و ديوار خونه سربازاي بدنام وزارت اطلاعات بريزن توي خونه و دنبال بچه بذارن كه چرا شلنگ آبو باز گذاشتي!

آقا درست فهميدم؟ امنيتي شدن مسالة آب يعني همين؟ يا نه! منظورتون يه چيز ديگه‌است؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here