خبري از 67

0
44

خبري از 67

اين، طنز نيست. تكان دهنده است!

علي رازيني ضمن كنار كشيدن خود از جنايت 67 گفت:

اولا، در آن پرونده رييسي، ري‌شهري،اشراقي و پورمحمدي مسول بودند خودشان بيايند جواب بدهند!

ثانيا، محاكمه‌ها حتي گاهي تا يك ساعت!!! طول مي كشيد!

رازيني تا ساعتي يك اعدام در 67 را قبول كرد، كمي كه جلوتر برويم دقيقه‌اي يك اعدام را هم خواهد پذيرفت!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here