نظام آشفتة بانكي؟

0
64

نظام آشفتة بانكي؟
كل نظام بانكي كشور دست سپاه پاسداران و بسيج و نيروهاي مسلح و انتظاميه
يه چندتا بانك هم دست اصلاح طلب‌هاست
يعني تموم نظام بانكي مملكت دست دو باند نظامه
از كي گله داريد؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here