كجاي دنيا، دولت به نيروهاي مسلحش بدهكاره؟ در جمهوري اسلامي ايران!!!

0
51

كجاي دنيا، دولت به نيروهاي مسلحش بدهكاره؟
در جمهوري اسلامي ايران!!!
پاسدار جعفري هرچه بيشتر حرف ميزند، فضاحت بيشتري بالا مي آيد!
فرماندة سپاه پاسداران گفت دولت به سپاه ميلياردها دلار بدهكار است!!!
احتمالا از سال آينده بودجة دولت را هم سپاه تنظيم كند!!! اين ديگه چه نظاميست؟؟؟
اليگارشي پاسداران!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here