خامنه‌اي گفت: آتش به اختيار فحاشي نيست. منظورش اين بودكه” فقط فحاشي“ نيست!!!

0
73

خامنه‌اي گفت: آتش به اختيار فحاشي نيست. منظورش اين بودكه” فقط فحاشي“ نيست!!!
به دوران طلايي امام و اين جملة معروفش براي قلع و قمع روزنامه‌هاي پس از انقلاب نگاه كنيد! پس از سي سال هنوز هم اله كرم و دهنمكي به گرد پاش نمي رسن!!!
خميني : نبايد به خودتون بياييد كه نرن توي روزنامه اون غلطها رو بكنن؟ روزنامه ها ميخوان كه من يه وقت صدام در بياد, همهاشونو ببندم؟
چرا نمي گيريد؟ مكرر من بهشون گفتم. چرا نميگيرن جلوي روزنامه ها را؟
من بگيرم جلوش را ؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here