روز قدس و خامنه ای و روحانی – مطیعی – مانور فرودگاه – سیمرغ بلورین در هشتمین رادیو پیک

0
145

وز قدس و بالا گرفتن دعواهای خامنه ای و روحانی – آثار هنری ساندیس خوران – تابلو های مسخره برای محو کشورها – مهمان برنامه – داستانهای فرودگاه و اهدای جوایز سیمرغ بلورین و راز بقا را میتوانید در هشتمین شماره از رادیو پیک ببینید.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here