وقتي جنگت نامشروع باشه اينطوري ميشه

0
113

پاسداري كه مي تونه توي دوتا مملكت كشته بشه!

وقتي جنگ غير قانوني باشه

وقتي جنگت شرافتمندانه نباشه

مجبوري به دروغ گفتن بيفتي مثل آقا!!!

از يه طرف پز آتش به اختيار مي گيره و از طرف ديگه، جرات نمي كنه ا ز ترس مردم حتي پاسدارهاي كشته شده‌اش توي سوريه رو اعلام كنه و الكي ميگه  توي چاه‌بهار كشته شده.

اين دوتا عكس، يكشو خبرگزاري آخوندها مخابره كرده و گفته پاسداره توي چاه‌بهار كشته شده

درحالي‌كه رسانه‌هاي مخالف اسد گفتن توي سوريه كشته شده!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here