كل نظام افتاده تو تونل برجام

دوستان سلام!…شب و روزتون به خيرو شادي!…آقا اين قضيه دو ميليون دلار، بدجوري تو نظام بالا گرفته…يعني معلومه زهر به جاهاي حساس رسيده و اعضاء و جوارح نظامو آش و لاش كرده:

آخوند همداني نماينده خامنه اي در كرج -10 ارديبهشت :۲ میلیارد دلار اموال ما توسط آمریکا خورده می شود و آقایان به جای فریاد کشیدن بر سر دشمن آن را به یکدیگر پاس می دهند

آفسايد – سرنوشت برجام – ديپلوماسي التماسي

2 Views0 Comments

سرنوشت برجام به كجا رسيد؟ روحاني چي ميگه، عباسي چي ميگه، ظريف اين وسط چكاره است، برجام چه دردي از نظام دوا كرد؟

موشكاف: از اون طرف شيخ فري كه بدجوري عمامه ش پريشون شده انداخته تو خط آه و ناله هاي نمايشي تا اينجوري دهن دلواپسا رو ببنده و بهشون بگه مثلا من هم دارم به آمريكا اعتراض مي كنم.

روزنامه حكومتي جمهوري اسلامي -11 ارديبهشت :روحاني :باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار داده‌اند که آمریکا امروز نسبت به آن دست‌اندازی داشته باشد و باید پاسخ این سؤال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شد اقدامی‌انجام نگرفته است»

متن كامل

جديدترين ها

آفسايد – سرنوشت برجام – ديپلوماسي التماسي

2 Views0 Comments

سرنوشت برجام به كجا رسيد؟ روحاني چي ميگه، عباسي چي ميگه، ظريف اين وسط چكاره است، برجام چه دردي از نظام دوا كرد؟

دكتر بزن بهادر در برنامه ديد در شب

1 Views0 Comments

استراتژيست نظام، دكتر بزن بهادر در گفتگو با رشيدپور، مجري چاپلوس شيخ فري روحاني

آفسايد تقابل روحاني و خامنه

4 Views0 Comments

ولي فقيه فرد اول مملكته، رئيس جمهور نفر دوم مملكته، توي نظام آخوندي، اين دو نفر دو قطب مقابل هم هستن يا سر و ته يك كرباسن يا يك سر كرباسن؟ فاكتها با شما سخن ميگويند

كل نظام افتاده تو تونل برجام

217 Views0 Comments

خبر توخبر

339 Views0 Comments

ترانه شيخ ترور

618 Views0 Comments

ترانه طنز- سوزدل خامنه اى

607 Views0 Comments

ترانه طنز شاطر على اكبر

1.23K Views0 Comments

ترانه نوروزي – خنده به ريش عظما

779 Views0 Comments

ويژه نوروزى – ترانه زيم زيم – سرنوشت خط خامنه اى در سوريه

557 Views0 Comments

هر پاسدارى كه  در سوريه مي تركه يا هر سيلى كه در عراق مي خوره توى گوش خامنه اى يا هر جرعه زهرى ازگلويش مي ره پائين يك رزوه شير ريزش شل تر مي شه

ترانه شيخ ترور

618 Views0 Comments

حاجى آقا وبازى كامپيوترى

1.90K Views0 Comments

ترانه راز جنتي

1.90K Views0 Comments

ترانه ى شاد  راز جنتي لعنتي

انيميشن آخوند در تاكسي

659 Views0 Comments

آفسايد – سرنوشت برجام – ديپلوماسي التماسي

2 Views0 Comments

سرنوشت برجام به كجا رسيد؟ روحاني چي ميگه، عباسي چي ميگه، ظريف اين وسط چكاره است، برجام چه دردي از نظام دوا كرد؟

آفسايد تقابل روحاني و خامنه

4 Views0 Comments

ولي فقيه فرد اول مملكته، رئيس جمهور نفر دوم مملكته، توي نظام آخوندي، اين دو نفر دو قطب مقابل هم هستن يا سر و ته يك كرباسن يا يك سر كرباسن؟ فاكتها با شما سخن ميگويند

آفسايد- صنعت كپى پيست خامنه اى

371 Views0 Comments

آفسايد

407 Views0 Comments